Om oss

Hakadal Skolekorps oppstod rundt årtusenskiftet, som et sammenslått felles korps etter at Hagen Skoles Musikkorps og Kirkeby Skolekorps ble for små til å operere hver for seg.

Korpset består av jenter og gutter fra barneskolen Elvetangen samt Hakadal ungdomsskole som alle deler den samme interessen for musikk.

Hakadal skolekorps er et korps som består av mye spilleglede, et godt miljø og et korps der alder ikke spiller noen rolle. Korpset har musikanter fra 1.klasse på grunnskolen til 2.klasse på videregående.